Jako jedna z nielicznych firm optycznych w Polsce oferujemy okulary ręcznie wykonane z drutu szlachetnego.

Klient wybiera kształt oprawki oraz rodzaj materiału – może to być nawet drut z litego złota.

Na podstawie uzyskanych informacji wykonujemy próbne okulary, które po określeniu parametrów staną się własnością zamawiającego.